Khám Tổng quát Nhi
80.000đ
Tai – Mũi – Họng
80.000đ
Khám Chuyên khoa Mắt
80.000đ
Răng – Hàm – Mặt
80.000đ
Siêu âm
50.000đ

 

Xét nghiệm
Từ 30.000đ